ИБП Riello MSM10-A0 Мощность 10000 ВА/ 8000Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MSM10-A0-OT Мощность 10000 ВА/ 8000Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MSM10-T1 Мощность 10000 ВА/ 8000Вт батарея на 26 мин.

ИБП Riello MSM10-T4 Мощность 10000 ВА/ 8000Вт батарея на 35 мин.

ИБП Riello MSM12-A0 Мощность 12000 ВА/ 9600Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MSM12-A0-OT Мощность 12000 ВА/ 9600Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MSM12-T1 Мощность 12000 ВА/ 9600Вт батарея на 21 мин.

ИБП Riello MSM12-T4 Мощность 12000 ВА/ 9600Вт батарея на 28 мин.

ИБП Riello MSM15-A0 Мощность 15000 ВА/ 12000Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MSM15-A0-OT Мощность 15000 ВА/ 12000Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MSM15-T1 Мощность 15000 ВА/ 12000Вт батарея на 16 мин.

ИБП Riello MSM15-T4 Мощность 15000 ВА/ 12000Вт батарея на 22 мин.

ИБП Riello MSM20-A0 Мощность 20000 ВА/ 16000Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MSM20-A0-OT Мощность 20000 ВА/ 16000Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MSM20-T1 Мощность 20000 ВА/ 16000Вт батарея на 9 мин.

ИБП Riello MSM20-T4 Мощность 20000 ВА/ 16000Вт батарея на 12 мин.