ИБП Riello MST100 Мощность 100000 ВА/ 90000Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MST160 Мощность 160000 ВА/ 160000Вт батарея 0 мин

ИБП Riello MST200 Мощность 200000 ВА/ 200000Вт батарея 0 мин

ИБП Riello MST30-A0 Мощность 30000 ВА/ 27000Вт батарея на 0 мин.

406 862

ИБП Riello MST30-A0-OT Мощность 30000 ВА/ 27000Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MST30-T1 Мощность 30000 ВА/ 27000Вт батарея на 6 мин.

ИБП Riello MST30-T4 Мощность 30000 ВА/ 27000Вт батарея на 8 мин.

ИБП Riello MST40-A0 Мощность 40000 ВА/ 36000Вт батарея на 0 мин.

491 037

ИБП Riello MST40-A0-OT Мощность 40000 ВА/ 36000Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MST40-T4 Мощность 40000 ВА/ 36000Вт батарея на 5 мин.

ИБП Riello MST60 Мощность 60000 ВА/ 54000Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MST80 Мощность 80000 ВА/ 72000Вт батарея на 0 мин.