ИБП Riello MCM10-A0 Мощность 10000 ВА/ 8000Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MCM10-S1 Мощность 10000 ВА/ 8000Вт батарея на 11 мин.

ИБП Riello MCM10-S2 Мощность 10000 ВА/ 8000Вт батарея на 15 мин.

ИБП Riello MCM12-A0 Мощность 12000 ВА/ 9600Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MCM12-S1 Мощность 12000 ВА/ 9600Вт батарея на 8 мин.

ИБП Riello MCM12-S2 Мощность 12000 ВА/ 9600Вт батарея на 11 мин.

ИБП Riello MCM15-A0 Мощность 15000 ВА/ 12000Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MCM15-S1 Мощность 15000 ВА/ 12000Вт батарея на 5 мин.

ИБП Riello MCM15-S2 Мощность 15000 ВА/ 12000Вт батарея на 7 мин.

ИБП Riello MCM20-A0 Мощность 20000 ВА/ 16000Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MCM20-S2 Мощность 20000 ВА/ 16000Вт батарея на 5 мин.

ИБП Riello MCT10-A0 Мощность 10000 ВА/ 9000Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MCT10-S1 Мощность 10000 ВА/ 9000Вт батарея на 11 мин.

ИБП Riello MCT10-S2 Мощность 10000 ВА/ 9000Вт батарея на 15 мин.

ИБП Riello MCT12-A0 Мощность 12000 ВА/ 10800Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MCT12-S1 Мощность 12000 ВА/ 10800Вт батарея на 8 мин.

ИБП Riello MCT12-S2 Мощность 12000 ВА/ 10800Вт батарея на 11 мин.

ИБП Riello MCT15-A0 Мощность 15000 ВА/ 13500Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MCT15-S1 Мощность 15000 ВА/ 13500Вт батарея на 5 мин.

ИБП Riello MCT15-S2 Мощность 15000 ВА/ 13500Вт батарея на 7 мин.

ИБП Riello MCT20-A0 Мощность 20000 ВА/ 18000Вт батарея на 0 мин.

ИБП Riello MCT20-S2 Мощность 20000 ВА/ 18000Вт батарея на 5 мин.

ИБП Riello MHT 100 Мощность 100 ВА/ 90Вт

ИБП Riello MHT 120 Мощность 120 ВА/ 108Вт

ИБП Riello MHT 160 Мощность 160 ВА/ 144Вт

ИБП Riello MHT 200 Мощность 200 ВА/ 180Вт

ИБП Riello MHT 250 Мощность 250 ВА/ 225Вт

ИБП Riello MHT 300 Мощность 300 ВА/ 270Вт

ИБП Riello MHT 400 Мощность 400 ВА/ 360Вт

ИБП Riello MHT 500 Мощность 500 ВА/ 450Вт